Ilma Amalina, S.Si., M.Si., Ph.D.

NIK : 198909142021013201

Nama : Ilma Amalina, S.Si., M.Si., Ph.D.

Pendidikan : Ph.D in Chemistry

Research Interests : organic chemistry; design and synthesis of organic compounds; nanomedicine

Email :  

Dosen Prodi Rekayasa Nanoteknologi